«ولایت مداری» از بارزترین ویژگی و یکی از دلایل تعالی «شهید حاج قاسم سلیمانی» به شمار می رود که بایستی الگویی برای همه باشد.