خادمی، استاندار لرستان گفت: لرستان در زمینه کشف سرقت، در رتبه های اول کشور قرار دارد اما باید با اجرای طرح هایی جرائم خصوصا سرقت ها همچنان کاهش یابد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان سید موسی خادمی اظهار داشت: لزوم اقدام برای کاهش جرائم در حوزه های مختلف به خصوص سرقت، برای دستیابی به جامعه ای امن از ضروریات است.

وی افزود: استان لرستان در زمینه سرقت، رتبه نامناسبی در بین سایر استان های کشور ندارد، اما باید تلاش کرد این رتبه بهبود یابد چرا که با توجه به شرایط فرهنگی مردم استان، وقوع حتی یک مورد سرقت نیز قابل قبول نیست و ضرورت دارد نیروی انتظامی با طراحی یک برنامه ریزی عملیاتی نسبت به کاهش بیش از پیش جرائم به خصوص سرقت ها در استان اقدام نماید.

استاندار لرستان تصریح کرد: علیرغم تعدد در وقوع سرقت ها، اما به لحاظ ارزش اقتصادی، نسبت به سایر استان های کشور بسیار کمتر است و از دیدگاه فرهنگی موضوع سرقت باید با انجام اقدامات موثری در استان کاهش یابد و فضای جامعه برای هم استانی ها با امنیت همراه باشد.

خادمی خاطر نشان کرد: لرستان در زمینه کشف سرقت ها در رتبه‌های ابتدایی کشور قرار دارد و این موضوع نشان از تلاش نیروهای خدوم انتظامی استان دارد که بسیار ارزشمند است.

انتهای پیام/