سرهنگ برامکی گفت: حماسه ۹دی تجلی بصیرت و ایمان حسینی ملت ایران است.

سرهنگ برامکی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: حماسه ۹ دی تجلی بصیرت و ایمان حسینی مردم سرزمینی است که ثابت کرده اند همیشه پا در رکاب امام خویش هستند و حضور مردم در این روز پاسخی به فتنه گران بود.

وی افزود: حماسه ۹ دی در پاسخ به ناکثین، قاسطین و مارقین بود و همچنین پاسخ به عناصر سست اراده ای  که همواره موجب انحراف مردم از مسیر اصلی می‌شوند.

فرمانده سپاه الیگودرز تصریح کرد: حماسه ۹ دی  روز خداست که هدایت دلهای مردم را خدا انجام می دهد و دلهای مردم دست خداست.

انتهای پیام/