طوماری با عنوان قهرمان ایرانی و آبروی مقاومت در راستای انتقام از قاتلان فرماندهان شهید محور مقاومت در خرم آباد امضا شد.

به گزارش سفیرافلاک، ظهر امروز در اجتماع سلیمانی ها، طوماری با عنوان قهرمان ایرانی و آبروی مقاومت در راستای انتقام از قاتلان فرماندهان شهید محور مقاومت امضا شد.