شهید حاج قاسم سلیمانی در یک دست نوشته ای به داشتن نسب »لر»افتخار می کند، واکنش مردم لرستان به این جمله را در این کلیپ مشاهده کنید.
  • منبع خبر : فیلم؛