سپاه ناحیه کوهدشت به مناسبت سالگرد شهید سلیمانی ۲۵۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان و خانواده های متضرر از کرونا در کوهدشت توزیع کرد.