مستند«کلنا عباسک یازینب» مصاحبه ای جذاب و دیدنی با مدافعین حرم و رزمندگان لرستانی جبهه مقاومت است.