شرفی گفت: 10 دستگاه آسانسور غیر استاندارد در مسکن مهر بروجرد پلمب شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، عنایت شرفی با بیان اینکه ۱۰ دستگاه آسانسور مسکن مهر در بروجرد پلمب شد اظهار داشت: این تعداد آسانسور به دلیل داشتن نواقص بحرانی و مغایرت با استاندارد پلمب شد.

وی افزود: با توجه به ابلاغ اخطارهای مکرر نسبت به استانداردسازی آسانسورهای نصب شده در ساختمان ها و عدم اقدام در مهلت مقرر، با اخذ نظر مقام قضایی نسبت به پلمب آنها اقدام شد.

رئیس اداره استاندارد بروجرد تصریح کرد: به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطرات احتمالی در مسکن مهر بروجرد روند پلمب و ممانعت از استفاده از آسانسورهای غیر استاندارد این مجتمع ها تا استاندارد سازی آنها ادامه خواهد داشت و در همین راستا تاکنون ۱۳ دستگاه آسانسور مسکن مهر پلمب شده است.

شرفی عنوان کرد: حفظ شرایط ایمنی و عملکرد استاندارد آسانسور‌ منوط به انجام سرویس و نگهداری ماهانه و بازرسی سالانه، به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب و ایمن آسانسور است و اگر سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه برای آسانسورها، انجام نشود و حادثه ای برای استفاده کنندگان آسانسور رخ دهد، عواقب ناشی از حوادث، بر عهده مدیر یا مالک ساختمان می باشد.

انتهای پیام/