طرهانی نژاد با بیان اینکه ۸۲۵ نیروی جدید در دانشگاه علوم پزشکی لرستان جذب می شوند، گفت: ثبت نام داوطلبان برای شرکت در این آزمون هم اکنون آغاز شده و تا ۲۵ دی ماه ادامه دارد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نادر طرهانی نژاد اظهار داشت: امسال از طریق آزمونی که در بهمن برگزار می شود این تعداد نیروی جدید جذب می شوند.

وی افزود: در این آزمون برای نیروهای شرکتی، قراردادی و طرحی که در بخش های کرونا فعالت داشته و به طور مستقیم به ارائه خدمات سلامت و مراقبت از بیماران کرونایی پرداخته اند، امتیازات ویژه ای در نظر گرفته می شود که در دفترچه های آزمون به جزئیات آن اشاره شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: از تعداد ۸۲۵ نفر دارای مجوز، تعداد ۹۶ نفر بهورز و ۷۲۹ نفر به سایر رشته های بهداشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی جذب می شوند که شامل۱۷۱ نفر پرستار، ۵۲ نفر پزشک، ۷۳ نفر ماما، ۱۳۰ نفر فوریت های پزشکی، ۹۰ نفر کارشناس بهداشت خانواده، محیط و حرفه ای، ۳۷ نفر کارشناس آزمایشگاه، ۳۷ نفر مبارزه با بیماری ها، ۳۳ نفر کارشناس فناوری اطلاعات سلامت و مابقی به سایر رشته های بهداشتی و درمانی اختصاص یافته است.

طرحانی نژاد عنوان کرد: ثبت نام داوطلبان برای شرکت در این آزمون هم اکنون آغاز شده و تا ۲۵ دی ماه ادامه دارد که آزمون جمعه ۲۴ بهمن ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/