در آستانه ایام فاطمیه کتیبه های ویژه شهادت حضرت فاطمه(س) در بلوارهای خیابان های کوهدشت نصب شد و هیئات این شهرستان بارعایت پروتکل های بهداشتی محفل های عزاداری و سوگواری را برپا خواهند کرد.