رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹، نسبت به تصمیم گیری برای بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی کشور، واکنش نشان داد.

به گزارش سفیرافلاک، حمید سوری، گفت: درباره موضوع همه گیری کرونا هنوز به ثبات نرسیده ایم و شرایط همچنان شکننده است.

وی افزود: هر گونه سیاست گذاری بدون توجه کافی می‌تواند همه زحمات کشیده شده تاکنون را بر باد دهد و هزینه هنگفتی به جان و مال جامعه تحمیل کند.

سوری تصریح کرد: نباید خیلی خوش بینانه در مورد اپیدمی کرونا صحبت کنیم، البته با گذشت چند هفته دیگر، راحت‌تر می‌توان درباره چگونگی وضع این اپیدمی سخن گفت.

وی درباره بازگشایی مدارس با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از جمله فاصله گذاری و رعایت سقف تعداد ۱۰ نفر در هر کلاس، گفت: انتقال بیماری با مواجهه انجام می‌شود. درباره کودکان، رعایت نکات بهداشتی بسیار مشکل است، پس امکان رعایت کامل وجود نخواهد داشت. تحرک و رعایت نکردن موازین پیشگیری در شرایط بی ثبات و خارج از کنترل اپیدمی می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا فرزندانمان می‌توانند ناقل یا حامل کرونا شوند بدون اینکه خودشان علائمی نشان دهند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: در شرایط فعلی با بازگشایی مدارس، کامل مخالف هستم، زیرا مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد هنوز برای این کار زود است.

سوری ادامه داد: اگر بتوانیم اقداماتی را که در طرح شهید سلیمانی شکل داد شده است و دسته بندی کرده ایم به درستی هدایت و اجرا کنیم و مراقبت از افراد پرخطر، مشکوک و بیمار را کنترل کنیم آن زمان می‌توانیم بگوییم که شرایط ابتلاء به طور عادی به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی گفت: باید منتظر شرایط مناسب محیطی مدارس ماند و آرامش ذهن و جسم را برای خانواده‌ها فراهم آورد.

  • منبع خبر : مهر