آشتاب گفت: پرداخت عیدی کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری است ولی میزان عیدی کارگران معادل حداقل دو ماه حقوق کارگران است.

علی آشتاب در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: پرداخت عیدی کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری است ولی میزان عیدی کارگران معادل حداقل دو ماه حقوق کارگران است و مبلغ آن از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا بیش از پنج میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه به همان اندازه‌ای که امسال افزایش حقوق برای کارگران لحاظ شده، میزان عیدی نیز بالاتر می‌رود، افزاود: همه افراد مشمول قانون کار، رسمی، قراردادی، پیمانی، روزمزد و تمام کارکنانی که یک سال تمام کار کردند حداقل معادل دو ماه دستمزد، باید عیدی از مصوب شورای کار بگیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان کرد: اگر کسی کمتر از ۱۲ ماه سابقه کار داشته باشد به تناسب قابل تقسیم است، مثلا اگر شش ماه باشد مبلغ آن نصف می‌شود؛ عیدی کارمندان دولت معمولاً در بهمن ماه پرداخت می‌شود ولی عیدی کارگران باید تا پایان سال پرداخت شود.

وی با بیان اینکه کارفرمایان بایستی مبلغ گفته شده را به کارگران خود پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: اگر کارفرمایی به این تعهد قانونی عمل نکند کارگران می‌توانند با مراجعه به ادارات کار شهرستان‌های استان گزارش دهند تا ما آن را پیگیری کنیم.

انتهای پیام/