اسماعیلی با بیان اینکه دستگاه قضا، حیاط خلوت دانه درشت ها را ناامن کرد و قاطعانه با مفسدین اقتصادی برخورد می شود، گفت: حکم جهانگیری نور عدالت و امید را در دل مردم روشن می کند و اتمام حجت با کسانی است که بیت المال جامعه را می خواهند با نفوذ به جیب بزنند.

مهدی اسماعیلی در گفت و گو با سفیر افلاک اظهار داشت: امروز در کشور فضایی ایجاد شده که با روح انقلاب سازگاری بیشتری دارد و آن برخورد با مفاسد اقتصادی و دانه درشت هایی است که از بیت المال چپاول می کنند.

وی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با مفسدین افزود: دستگاه قضا با همه توان با مفاسد اقتصادی برخورد می کند و با این اقدامات، شمیم عدالت و مبارزه با فساد در جامعه حاکم شده است.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: متاسفانه عده ای به عنوان نورچشمی، برای خود حیاط خلوتی درست کرده اند که تلاش دارند تا پول های بیت المال را غارت کنند.

اسماعیلی با اشاره به حکم امروز جهانگیری عنوان کرد: این حکم گام مثبتی است که از یک سو نور عدالت و امید را در دل مردم روشن می کند و از سوی دیگر اتمام حجت با کسانی است که بیت المال جامعه را می خواهند با نفوذ به جیب بزنند.

وی بیان کرد: این موارد از جمله موردهای فساد است که آشکار شده و قطعا موارد دیگری هم وجود دارد که با تلاش دستگاه قضا شناسایی و برخورد قاطعانه صورت می گیرد.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان این که باید ساختارها را اصلاح کرد گفت: این حرکت فساد نشان می دهد که عده ای با حرکات عوام فریبی و مظلوم نمایی دست درازی به اموال بیت المال دارند که برخورد با این موارد به جد در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

انتهای پیام/