نور الله زاده با اشاره به ضرورت راه اندازی تعاونی در شهرک چگنی گفت: سرمایه در گردش به شرط ایجاد یک تعاونی داده می شود که خوراک دام را خریداری کند و به نسبت تعداد راس، سرانه در اختیار آنها قرار گیرد.

به گزارش سفیر افلاک، اصغر نورالله زاده ظهر امروز در بازدید از شهرک دام شهرستان چگنی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش می شود تا با حمایت های لازم، واحدهای فعال و نیمه فعال را با حمایت مالی البته با توجه به نوع نژادی دامی که خریداری می شود با هدف بهره وری شیر بیشتر که توجیه پذیر باشد، در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: تامین خوراک دام به صورت یکپارجه برای واحدهای مستقر در شهرک دام و سرمایه در گردش لازم در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند خوراک دام خریداری و به نسبت سرانه دام ها در اختیار دامدارها قرار دهند تا ظرفیت شیر تولیدی شهرک افزایش یابد نیاز شرکت منطقه ای پگاه را تامین کند.

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید کشور تصریح کرد: ضروری است تا در این شهرک زیر ساخت های مورد نیاز از جمله خدمات دامپزشکی، مشاوره های لازم، نوع نژاد دام ها و خدمات جمع آوری شیر، بازاریابی و خرید خوراک دام مد نظر قرار گیرد.

نورالله زاده با بیان اینکه این شهرک باید به صورت تجمیعی فعالیت کند گفت: این شهرک باید خوراک دام را یکپارچه و با کیفیت خریداری کند و به نسبت دام ها در اختیار دامدارها قرار دهد و این ضعفی است که باید برطرف شود.

وی با اشاره به ضرورت راه اندازی تعاونی در این شهرک بیان کرد: سرمایه در گردش به شرط ایجاد یک تعاونی داده می شود که خوراک دام را خریداری کند و به نسبت تعداد راس، سرانه در اختیار آنها قرار دهد.

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید کشور خاطر نشان کرد: در مجموع زیر ساخت خوبی انجام شده و امیدواریم در خرید نوع دام و خرید علوفه، ساز و کار تعیین شده ای مد نظر باشد تا بتواند این شهرک حداکثر بهره وری را داشته باشد.

نوراله زاده خاطر نشان کرد: ۱۱ واحد راکد و ۳۰ واحد نیمه فعال در این شهرک وجود دارد که در مجموع ۵۰ واحد نیاز به حمایت دارند.

انتهای پیام/