امیری گفت: برخورد با مفسدان و دانه درشت ها بارقه امید را در دل مردم ایجاد کرده اما صاحبان قدرت این برخوردها را برنمی تابند.

امیر علی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: برخورد دستگاه قضا با دانه درشت ها، مفسدین اقتصادی، قاچاقچیان و کسانی که از اعتماد نظام سواستفاده می کنند، بارقه امیدی را در دل مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: دستگاه قضا بدون هیچ سهل انگاری و مصلحت اندیشی با تمام مفسدین حتی اگر از نزدیکان ارکان دولت باشد، مبارزه می کند که این امر نشان می دهد دستگاه قضا وارد مرحله جدیدی شده است.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا تصریح کرد: دوستان انقلابی و آحاد مردم از عملکرد بدون مسامحه دستگاه قضا راضی هستند اما صاحبان قدرت این برخوردها را برنمی تابند. رئیس جمهور به بهانه دفاع از وزیر ارتباطات به گونه ای صحبت کردند که درست چنین صحبت هایی را بعد از محکومیت برادرش داشتند.

وی با اشاره به اینکه عملکرد دستگاه قضا ارزشمند بود، گفت: اقدامات این قوه تحت تاثیر هیاهوی منفعت طلبان زر و زور قرار نمی گیرد و این اقدامات و مفاسد سبب بی اعتمادی مردم می شود که دستگاه قضا با همه توان در حال مبارزه با مفاسد است.

امیری خاطرنشان کرد: باید تقوای زبان را رعایت کرد و اقدامات علی گونه آیت الله رئیسی جای تحسین دارد چرا که همه در برابر قانون یکسان هستند.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا بیان کرد: برخورد دستگاه قضایی عرصه را برای مفسدان و کسانی که می خواهند به بیت المال دست درازی کنند، تنگ کرده است.

انتهای پیام/