امانی گفت: اهدای عضو مرد ۴۵ ساله در شهرستان دورود جان ۳ بیمار را نجات داد.

فاطمه امانی در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: اعضای بدن «اسماعیل شیخ» که دچار مرگ مغزی شد به سه نفر زندگی دوباره بخشید.

وی افزود: ارگان های حیاتی این بیمار مرگ مغزی ۴۵ ساله در شهرستان دورود با رضایت خانواده به اهدای عضو، به تعدادی از بیماران رنج دیده اهدا شد تا این بیماران بتوانند فرصتی دوباره برای زندگی داشته باشند.

مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو در لرستان تصریح کرد: این مورد بیست و چهارمین اهدای عضو بوده که صورت گرفت و باید تلاش شود تا فرهنگ اهدای عضو که اهدای زندگی است، بیشتر ترویج داده شود.

انتهای پیام/