امروز همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، راهپیمایی متفاوت ۲۲ بهمن در لرستان با رژه خودرویی و موتوری برگزار شد.

به گزارش سفیر افلاک امسال ۲۲ بهمن به شکلی دیگر اما پرشور در حال برگزاری است، بسیاری از خانواده ها با خودرو و موتور البته با رعایت پروتکل های بهداشتی در این مراسم حضور یافتند و حضور پرشور امسال به گونه ای دیگر ثبت شد.

مردم استان لرستان اینبار هم در دیار غیور مردان حماسه ای عظیم را خلق کردند و رژه ای بی نظیر هم اکنون درخیابان های تعیین شده در حال برگزاری است.

کرونا امسال مانع خلق حماسه ملت ایران در ۲۲ بهمن نشد، اگرچه شکل برگزاری راهپیمایی متفاوت است اما ملت ایران با همان هدف برای تجدید بیعت دوباره با آرمانها به خیابانها آمده اند.