تزریق واکسن روسی اسپورتینک کرونا برای کادر درمان بیمارستان امام خمینی(ره) و کارکنان شبکه بهداشت الشتر آعاز شد.

به گزارش سفیرافلاک، تزریق واکسن روسی اسپورتینک کرونا برای کادر درمان بیمارستان امام خمینی(ره) و کارکنان شبکه بهداشت الشتر آعاز شد.

اکبری رئیس شبکه بهداشت و درمان الشتر در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: امروز به ۱۶ نفر از اعضای کادر درمان واکسن کرونا تزریق شد و طبق برنامه فردا نیز به ۱۰۰ نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان الشتر این واکسن تزریق خواهد شد.


انتهای پیام/