رزم گفت: استان لرستان در ارزیابی قوه قضائیه در بین استان های کشور، موفق به کسب رتبه عالی شد.

به گزارش سفیرافلاک، محمد رزم با اشاره به کسب رتبه عالی دادگستری کل استان لرستان در ارزیابی قوه قضائیه، اظهار داشت: بر اساس فصل سوم سند تحول قضایی و در اجرای ماده ۳۱ و دیگر ضوابط دستورالعمل سنجش بهره وری، قوه قضائیه در برنامه ای مستمر و به صورت منظم عملکرد تمامی دادگستری های سراسر کشور را بررسی و رتبه و جایگاه استان ها بر مبنای معیارها و شاخص هایی تعیین می گردد.

وی افزود: در این ارزیابی تعداد شش شاخص عملکرد بر پایه ورود، عملکرد بر پایه شعب فعال، وضعیت پرونده های معوقه و مسن، وضعیت اتقان آراء، وضعیت صلح و سازش، وضعیت زمان رسیدگی به پرونده ها و ۱۴ زیر شاخص مربوط که به تصویب ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است، ملاک و مبنای تصمیم گیری مراجع ارزیابی کننده بوده است.

رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: براساس این شاخص ها و حسب دستورات معظم له به عملکرد استان ها در مقیاس کشوری از ۱ تا ۳۱ امتیاز دهی شده و به منظور سهولت در توصیف وضع موجود، عملکرد هر دادگستری در پنج سطح ضعیف، متوسط، خوب، خیلی خوب وعالی مشخص و نتایج ارزیابی با دوره قبل نیز مقایسه شده است.

رزم عنوان کرد: مطابق ارزیابی انجام شده توسط معاونت محترم راهبردی و برنامه ریزی قوه قضاییه، وضعیت دادگستری کل استان لرستان در بین کل دادگستری های سراسر کشور، عالی اعلام شد که این موفقیت در سایه توکل بخدا  و برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی صورت گرفته است.

انتهای پیام/