حسن نژاد گفت: سالانه ۱۰ سانتیمتر از سطح سفره های آب زیرزمینی استان کاهش می یابد که بیشترین کاهش حجم منابع آب زیر زمینی در کوهدشت و رومشکان است.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان داریوش حسن نژاد اظهار داشت: از ۲۰ سال گذشته، منتهی به سال آبی۹۹-۹۸ به طور متوسط حدود دو متر سطح آب زیرزمینی با حجمی معادل ۹۰ میلیون مترمکعب و سالانه ۱۰ سانتی متر با حجمی حدود چهار میلیون مترمکعب در  آبخوان های آبرفتی افت صورت گرفته است.

وی افزود: بیشترین کاهش سطح و حجم منابع آب زیر زمینی مربوط به محدوده مطالعاتی کوهدشت با افت حدود ۱۶ متر و حجمی معادل ۸۸ میلیون مترمکعب و رومشکان با کاهش حدود ۸ متر و حجم ۲۸ میلیون مترمکعب می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: میزان مصارف آب سطحی در بخش های شرب، صنعت، فضای سبز و کشاورزی ۵۵۰.۶ میلیون متر مکعب است در حالی که این میزان از منابع آب زیر زمینی ۶۶۴ میلیون مترمکعب می باشد.

حسن نزاد عنوان کرد: براساس آمار برداری دوره دوم مجموع مصارف آب زیر زمینی و سطحی در دو حوضه کرخه و کارون ۱.۲۱۴ میلیارد متر مکعب است که حدود ۱.۰۳۴ میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی مصرف می شود.

انتهای پیام/