خدابخشی گفت: برای ایجاد این توازن متاسفانه قیمت ارز را بالا می برند و در کشوری که وابستگی به منابع ارزی وجود داشته باشد و دولت بتواند با قیمت ارز بازی کند برای جبران کسری بودجه، قیمت را افزایش می دهد.

محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک با اشاره به سخنان واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در راستای افزایش قیمت دلار اظهار داشت: در بودجه، یک طرف منابع و یک طرف هم مصارف وجود دارد و با توجه به اینکه بخشی از منابع به ارز وابسته است، زمانی که توازن بین منابع و مصارف برقرار نشود و منابع کمتر از مصارف باشد، قیمت ارز را بالا می برند.

وی افزود: توازن در منابع و مصارف مانند الاکلنگ است که باید این تعادل وجود داشته باشد و در صورتی که یکی از این دو کمتر یا بیشتر شود، این توازن به هم خورد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای ایجاد این توازن متاسفانه قیمت ارز را بالا می برند و در کشوری که وابستگی به منابع ارزی وجود داشته باشد و دولت بتواند با قیمت ارز بازی کند برای جبران کسری بودجه، قیمت را افزایش می دهد.

خدابخشی عنوان کرد: از مهمترین پیامدهای این اقدام این است که افزایش قیمت ارز سبب می شود تا فشار بیشتری به اقشار ضعیف وارد شود.

انتهای پیام/