کوشکی گفت: ۱۰۰ هزار و ۳۴۴ نمونه گیری کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی در لرستان انجام شد.

مریم کوشکی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به طرح شهید سلیمانی اظهار داشت: طرح شهید سلیمانی با هدف کاهش میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا همزمان با سراسر کشور در نیمه دوم سال در استان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: با اجرای این طرح شاهد کاهش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا بودیم به طوری که میانگین موارد قطعی ابتلا به کرونا در آذرماه ۲۰۴ نفر بود که این رقم در دی ماه به ۱۲۱ و در بهمن به ۱۰۴ نفر کاهش یافت.

دبیرستاد مبارزه با کرونا در لرستان تصریح کرد: میزان ابتلا به کرونا در دی ماه ۷۸ درصد و در بهمن ماه ۸۱ درصد نسبت به روزهای آغاز این طرح کاهش یافته است.

کوشکی با اشاره به کاهش تعداد بستری های کرونایی با اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در آذر ماه میانگین بستری بیماران کرونایی ۸۸ نفر بود که آمار بستری در دی ماه ۴۳ نفر و در بهمن به ۳۷ نفر کاهش یافت.

وی بیان کرد: میزان بستری بیماران کرونایی در بیمارستان در دی ماه ۷۷درصد و در بهمن ۷۸درصد کاهش یافته است.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در لرستان گفت: در آذر ماه میزان مرگ و میر ناشی از کرونا ۶.۶ نفر بود که این رقم در دی ماه به ۱.۷ و در بهمن به یک نفر کاهش یافت به طوری که در مجموع میزان مرگ و میر کرونا در استان در دی ماه ۸۴ درصد و در بهمن ۹۰.۱ کاهش یافته است.

کوشکی اظهار داشت: هزار و ۴۰ تیم رهگیری و ۱۴۶ تیم مراقبت در منزل در اجرای این طرح همکاری داشتند.

وی افزود: از ابتدای طرح شهید سلیمانی تاکنون ۱۰۰ هزار و ۳۴۴ نمونه از موارد مشکوک انجام شده است.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در لرستان با اشاره به کاهش میزان مرگ و میر در لرستان در مقایسه با میانگین کشوری گفت: درصد کشندگی کرونا در کشور ۴.۴ است که این رقم در استان ۱.۲ بوده است.

کوشکی اظهار داشت: ضروری است تا همه شهروندان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمایند تا از خطر ابتلا به کرونا در امان باشند.

انتهای پیام/