یوسفوند با اشاره به تحصیل ۹ هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور لرستان، گفت: شیوع کرونا هیچ خللی در آموزش‌های این دانشگاه ایجاد نکرد چون زیرساخت‌های آموزش مجازی فراهم بود.

حسن رضا یوسفوند در گفت‌وگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: دانشگاه پیام‌نور لرستان در سال ۸۵ تأسیس شد و در حال حاضر به جز رومشکان و چگنی در تمام شهرستانهای استان، مراکز یا واحدهای دانشگاه پیام نور وجود دارد.

وی افزود: دانشگاه پیام نور در اوایل رشته‌های محدودی داشت اما در برهه‌ای تعداد رشته‌ها افزایش بی‌رویه‌ای پیدا کرد که خوشبختانه اخیراً در سطح کشور آمایش رشته‌ها در حال انجام است تا رشته‌های هر مرکز دانشگاهی متناسب با پتانسیل‌های همان منطقه باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان با بیان اینکه هم اکنون ۹ هزار و ۳۰۵ دانشجو مشغول تحصیل هستند، عنوان کرد: در مقطع کارشناسی، پنج هزار و ۳۳۷ دانشجوی زن و سه هزار و ۹۲۹ نفر دانشجوی مرد داریم که تعداد دانشجویان زن بیشتر است اما در مقطع ارشد این نسبت برعکس بوده یعنی آمار دانشجویان مرد بالاتر است.

وی با بیان اینکه ۱۲۱ عضو هیئت علمی پیمانی و رسمی نیز مشغول تدریس هستند، تصریح کرد: البته تا قبل از کرونا از اساتید حق‌التدریسی هم در پیام نور استفاده می‌شد؛ شیوع کرونا هیچ خللی در آموزش‌های این دانشگاه ایجاد نکرد چون زیرساخت‌های آموزش مجازی فراهم بود.