مخیری گفت: بیش از 5 هزار دوز واکسن کرونا در هفتمین محموله وارد استان لرستان شده است.

به گزارش سفیرافلاک، حمید مخیری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تکمیل فاز اول و سالمندان بالای ۸۰ سال، گروه هدف مرحله هفتم است که در این محموله پنج هزار و ۵۰ دوز واکسن که تعداد دو هزار و ۴۳۰ دوز واکسن اسپوتنیک و دو هزار و ۶۲۰ دوز واکسن آسترازنکا می باشد، وارد سردخانه واکسن سرم و مواد بیولوژیک ستاد معاونت بهداشتی شده است.

وی افزود: فاز اول شامل کادر بهداشت و درمان، بیماران زمینه ای و بیماران خاص می باشد که از محموله های ارسالی قبلی برای عمده آنها تزریق شده است.

رئیس گروه مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: واکسن سالمندان بالای ۸۰ سال طبق پرونده بهداشتی موجود در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی بین شهرستانهای استان بر اساس جمعیت هر شهر توزیع خواهد شد.

مخیری عنوان کرد: برای جمعیت سالمندان بالای ۸۰ سال براساس اولویت سالمندان دارای بیماری زمینه ای تزریق انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: بعد از تکمیل این گروه سنی در سری بعدی حتما از گروه ۷۰ تا ۸۰ ساله واکسیناسیون آغاز می شود.

انتهای پیام/