مردم ولایت مدار روستای دره‌تنگ الشتر در روز قدس با برپایی تجمع خودجوش و سر دادن شعارهای مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار خود را از آمریکا و اسرائیل اعلام کردند.