مردم لرستان همزمان با روز قدس با آتش زدن پرچم اسرائیل خشم و انزجار علیه رژیم غاصب صهیونیستی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش سفیرافلاک، زوال اسرائیل با شکل گیری و ایستادگی محور مقاومت هر روز بیشتر می شود، رژیمی که در این سالها از هیچ جنایتی دریغ نکرده، رژیمی که به کودک کشی شهرت گرفته اما با ایستادگی محور مقاومت این رژیم در حال نابودی و زوال است.

محور مقاومت و سپاه قدس در این سالها برای خنثی کردن توطئه های آنان بسیار تلاش کردند، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به همراه سید حسن نصراله و ابومهدی مهندس سالها برای محور مقاومت تلاش کردند و همین خوف و وحشتی عجیب بر وجود اسرائیل و استکبار انداخته بود.

اگرچه به واسطه کرونا مراسم راهپیمایی روز قدس برگزار نمی شود اما بسیاری از مردم به صورت خودجوش اقدام به آتش زدن پرچم اسرائیل کردند و در فضای مجازی نیز خشم خود را از اسرائیل و استکبار نشان دادند.

ملت با بصیرت و انقلابی لرستان امروز همزمان با روز قدس با به آتش کشیدن پرچم اسرائیل، خشم و انزجار خود را علیه این رژیم جنایتکار به نمایش گذاشتند.