خادمی گفت: ۷۲۶ میلیارد تومان اعتبارات خاص محرومیت زدایی برای لرستان در نظر گرفته شده است.

به گزارش سفیرافلاک، سید موسی خادمی در جلسه با مسئول بسیج سازندگی استان اظهار داشت: طی سال های اخیر اقدامات خوبی در حوزه های مختلف برای رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار استان برداشته شده، جلسه امروز به همین مناسبت و با هدف تنظیم ارتباطات بین دولت و بسیج سازندگی در راستای محرومیت زدایی از چهره استان تشکیل گردیده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در بودجه امسال اعتبارات خوبی برای حوزه محرومیت‌ زدایی استان از جمله ۷۲۶ میلیارد تومان اعتبارات خاص محرومیت زدایی، ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبارات راه روستایی، ۲۵۱ میلیارد تومان برای تامین آب روستایی و عشایری و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات توازن منطقه‌ای در نظر گرفته شده که امیدواریم با برنامه ریزی دقیق، کارشناسانه و هدف گذاری معین و همچنین همکاری همه دستگاه های اجرایی و بسیج سازندگی روزبه روز شاهد کاهش محرومیت ها در سطح استان باشیم.

استاندار لرستان تصریح کرد: بسیج سازندگی بر اساس آنچه که در قانون و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان مذکور آمده با تمام امکانات به کمک دستگاه های اجرایی جهت رفع محرومیت های موجود در سطح استان آمده و دستگاه ها نیز بایستی از این فرصت نهایت استفاده لازم را به عمل آورده و زمینه همکاری آن ها را فراهم کنند تا مواردی که بر اساس قانون مشخص گردیده محقق شود.