مجموعه عکس نوشت های روشنگری انتخاب اصلح آماده مشاهده کاربران و مخاطبان گرامی است.

به گزارش سفیرافلاک، مجموعه عکس نوشت های روشنگری انتخاب اصلح آماده مشاهده کاربران و مخاطبان گرامی است.

این مجموعه دارای عنواینی همچون :«سانسور به شیوه اصلاح طلبی، حضور در اغتشاشات، تنها سابقه اجرایی!، آقای تناقض!، حد اقل یک بار قانون اساسی را بخوان!، وقتی امنیتی ترین آدم نمی داند…» است.

انتهای پیام/