امیری گفت: پیام رهبری نقطه امید بخش برای ملت های مسلمان و آزادیخواهانی است که با رژیم غاصب اسرائیل مبارزه می کنند.

امیر علی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: پیام های رهبری یک نقطه امید بخشی دارد هم به ملت های مسلمان و هم مبارزانی که با رژیم اشتغالگر قدس مبارزه می کنند.

وی افزود: اگرچه اسرائیل از سال ۱۹۴۸ ایجاد شد اما از خیلی وقت پیش این توطئه در جریان بود که کشوری را در قلب کشورهای مسلمان به عنوان غده چرکین تاسیس کنند که در آن زمان ضعف و تفرقه امت اسلامی زمینه ساز غصب فلسطین توسط یهودیان شد.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا تصریح کرد: در آن مقطع دو اردوگاه سرمایه داری کشورهای غربی و شوری سابق با صهیونیست به هم افزایی رسیدند، توطئه را انگلستان شروع کرد و اولین کشوری که اسرائیل را به رسمیت شناخت، شوری بود که بعد از آن انبوهی از یهودیان را به این سمت اعزام کرد.

امیری عنوان کرد: رژیم صهیونیستی محصول ضعف و تفرقه جهان اسلام بود و این عبرت آموز است که باید مراقب بود ملت های مسلمان دچار ضعف نشوند.

تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه غرب، سیر نزولی خود را طی می کند، گفت: حوادث سیاسی  و اجتماعی که در اروپا و آمریکا رخ می دهد بیانگر این است که اردوگاه غرب در مرحله انحطاط است و سیر نزولی را طی می کند.

امیری با اشاره به ضعف مدیریتی در غرب بیان کرد: در انتخابات اخیر آمریکا بسیاری از موارد روشن شد و رسوایی مدیران پرادعایی بود که می خواستند دموکرات را به دنیا نشان دهند اما در واقع آمریکا آن چیزی نیست که درسینمای هالیود نشان داده می شود بلکه نمونه آن در انتخابات مشخص شد. آمریکای واقعی همین است که نتوانستند یک انتخابات را به درستی را برگزار کنند.

انتهای پیام/