حسنی مقدم گفت: خشکسالی امسال در لرستان طی 50 سال اخیر بی سابقه بوده و تاکنون 4 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد شده است.

به گزارش سفیر افلاک اسفندیار حسنی مقدم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمبود بارش و دیم بودن ۸۰ درصد اراضی کشاورزی در لرستان سبب خسارت چهار هزار میلیارد تومانی به بخش کشاورزی شده است.

وی افزود: این خشکسالی سبب شده تا تولید انواع محصولات زراعی، باغی و دامی حدود ۳۵۰ هزار تن کمتر از سال گذشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به کاهش بارندگی ها گفت: میانگین بارندگی سال زراعی جاری ۲۷۰ میلیمتر است که از سال گذشته ۴۰ درصد کمتر است، این در حالیست که بیشترین نیاز بخش کشاورزی استان به باران در فروردین و اردیبهشت است که بارشها در این دو ماه ۹۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

حسنی مقدم بیان کرد: ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی که به کشت گندم و حبوبات اختصاص یافته و به طور کامل در معرض خشکسالی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: لرستان با ۱۲ میلیارد متر مکعب آب حدود ۱۱ درصد کل آب های روان کشور را دارد که تنها ۲۰۷ میلیون متر مکعب آن مهار شده است، همچنین سطح زیر کشت اراضی آبی استان ۲۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است.

انتهای پیام/