بورس تهران امروز با رشد بیش از ۵ هزار و ۵۷۲ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

به گزارش سفیرافلاک، بورس تهران امروز را توانست با رشد بیش از ۵ هزار و ۵۷۲ واحدی به کار روزانه خود پایان دهد. ارزش معاملات روزانه بازار بیش از ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به بیش از ۴ هزار و ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با کاهش ۲۳۲۹ واحد به رقم ۴۱۸ هزار و ۴۸۸ واحد رسید.  

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (دوشنبه، بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) را بشناسید:

پرتراکنشهایبورسیمعاملاتامروز
نمادهای شپنا، فملی، خودرو پربیننده‌های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیرمثبتبرشاخصکلبورس
این تاثیر را نمادهای فملی، شستا، فولاد با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیرمنفیبرشاخصکلبورس
نمادهای رمپنا، خودرو، کلوند بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترینحجممعاملات
این نسبت را نمادهای وکارح، خساپا، خودرو کسب کردند.

بیشترینارزشمعاملات
این نسبت را نمادهای وکارح، کمند، پالایش، دارا یکم کسب کردند.

بیشترینتقاضا
نمادهای کمند، سیتا، سپاس با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترینفروشسهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به قثابت، غدام، کاذر در بازار امروز بود.

بیشترینافزایشقیمتروزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام پترول، فملی، وغدیر به ثبت رسید.

بیشترینکاهشقیمتروزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای کلوند، سخاش، دیران صورت گرفت.

  • منبع خبر : بازار