عبدالهی گفت: ۱۵ درصد از تسهیلات استان به بخش کشاورزی اختصاص یافت.

به گزارش سفیر افلاک اسد عبدالهی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار داشت: میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در رابطه با وام ازدواج و تدابیر اندیشیده شده برای پرداخت این تسهیلات در سال جاری مد نظر است که بر تسهیل و تسریع در انجام آن تاکید می شود.

وی افزود: با در نظر گرفتن خشکسالی و محدودیت های مرتبط با آن ۱۵ درصد از تسهیلات سیستم بانکی استان طی سال‌جاری به بخش کشاورزی اختصاص یابد تا در زمینه پیشگیری و کاهش خسارات به این بخش آمادگی لازم وجود داشته باشد .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به احیای واحدهای راکد تصریح کرد: از تعداد ۷۶ واحد تملک شده توسط بانکهای استان با برنامه ریزی و هماهنگی بین دستگاه های مرتبط، هفته ای دو واحد اقتصادی از تملک بانک ها خارج و تعیین تکلیف شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۴۶ واحد اقتصادی از این تعداد در اختیار مالکین قبلی قرار دارد و با توجه به شرایط به وجود آمده، از چرخه تولید خارج نشده و فعالیت آنها ادامه دارد .

انتهای پیام/