رای اولی ها برای مشارکت در انتخابات با شور خاصی در پای صندوق های رای حاضر خواهند شد.

به گزارش سفیرافلاک، در انتخابات پیش رو، رای اولی ها با شور خاص ومضاعف برای یک انتخاب در پای صندوق های رای حاضر خواهند شد و سرنوشت خود و کشور را برای آینده رقم خواهند زد.

انتهای پیام/