رزمایش الی بیت المقدس از صبح امروز با حضور 180 دسته رزمی برادر و 85 دسته رزمی خواهر در سطح پایگاه های مقاومت بسیج شهر ستان خرم آباد اجرا شد.

به گزارش سفیرافلاک، رزمایش الی بیت المقدس از صبح امروز با حضور ۱۸۰ دسته رزمی برادر و ۸۵ دسته رزمی خواهر در سطح پایگاه های مقاومت بسیج شهر ستان خرم آباد اجرا شد.

نشست های روشنگری، ایست و بازرسی و گشت های رضویون از جمله بخش های این رزمایش یک روزه بوده است.

انتهای پیام/