رژه موتوری و خودرویی به مناسبت سالروز آزادسازی فتح خرمشهر در سلسله برگزار شد.