خادمی گفت: سند آب لرستان تدوین شده و با اینکه کار بزرگی در این زمینه انجام شده در عین حال سهم لرستان را بیشتر از این میدانیم.

به گزارش سفیر افلاک، سید موسی خادمی در جلسه شورای دانا اظهار داشت: موضوع آب به ویژه بعد از سیل۹۸ طلبکارانه تر پیگیری شده و خوشبختانه تاکنون نتایج خوبی حاصل شده و اتفاقی که از سال ۹۸ در حوزه تخصیص آب افتاده، یکی از اتفاقات خوب است به طوری که اکثر سدهایی که به دنبال تخصیص برای آنها بوده ایم اکنون تخصیص آب گرفته اند.

وی افزود: در مقایسه با سال ۹۶ تعداد زیادی از سدهای استان از جمله سد آبسرده، سد تاج امیر ، سد شهید بروجردی، سد مخمل کوه که تخصیص آنها یک بود یعنی فقط ردیف آنها موجود و تخصیص آنها حذف شده بود، در حال حاضر همه آنها به مدار برگشته و برای سدهای چولهول، خسروآباد و ۱۲ الی ۱۳ سد دیگر نیز تخصیص آب لحاظ شده است.

استاندار لرستان با اشاره به سد معشوره گفت: با تلاش فراوان ظرفیت سد معشوره را از حداکثر ۵۰ میلیون متر مکعب به ۴۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته و با احتساب حجم پیشگیری از سیلاب، وزارت نیرو تاکنون ۲۰۰ میلیون متر مکعب تخصیص داده که ما بحث ۲۷۰ میلیون متر مکعب را داریم که عدد به این شکل عوض شده است.

وی با اشاره به اهمیت تخصیص آب در توسعه استان، عنوان کرد: با اینکه کار بزرگی در این زمینه انجام شده در عین حال ما سهم لرستان را بیشتر از این میدانیم.

خادمی با اشاره به تهیه کتابچه ای تحت عنوان سند آب لرستان، خاطرنشان کرد: در این کتابچه که یک سند قوی است همه استدلال ها موجود و موضوعات مختلفی از جمله چرا سهم آب لرستان کم است و سهم لرستان از سناریوهای مختلف که می شود محاسبه کرد به دست آمده و سهم تخصیص آب لرستان استخراج شده و درحال انجام است.

وی با تاکید بر سند آمایش لرستان اظهار داشت: لرستان از جمله نخستین استانهایی بود که طرح آمایش آن در سال های۹۱ و ۹۲ تهیه شده و پس از مرور ، بازنگری و اصلاح شده است.

استاندار لرستان بیان کرد: در گذشته هر استانی خودش طرح آمایش را طراحی می کرد ولی در حال حاضر آمایش ملی طراحی و سهم هر استان در آن مشخص شده و برخلاف گذشته نگاه از بالا به پایین انجام شده که لازم است با هم تلفیق و سند آمایش لرستان را مجددا اصلاح و بازنگری کنیم.

انتهای پیام/