عملیات اطفاءحریق جنگل‌های دالاب کوهدشت توسط نیروهای مردمی و بسیجی انجام شد.