حسن نژاد گفت: متوسط سطح آب زیرزمینی در استان لرستان نسبت به سال گذشته حدود 2.1 متر افت داشته است.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان داریوش حسن نژاد اظهار داشت: متوسط بارش استان بر اساس آمار سازمان هواشناسی از مهرماه تا اردیبهشت سال آبی جاری ۳۴۴ میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۴۳ درصد و نسبت به متوسط دوره آماری ۳۹ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: دبی و حجم رواناب در رودخانه های اصلی استان اردیبهشت ماه سال آبی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به طور متوسط ۵۴ درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری ۷۹ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: رودخانه سیلاخور در محل رحیم آباد با  ۹۱ درصد کاهش و رودخانه سبزه در محل چم چیت با ۷ درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش حجم رواناب را در اردیبهشت ماه سال آبی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته اند.

حسن نژاد عنوان کرد: رودخانه کشکان در محل پلدختر با دبی ۲۲ مترمکعب برثانیه نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی و نگران کننده متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده های بیلان استان بیان کرد : در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ به طور متوسط  حدود ۲٫۱ متر افت داشته است که معادل حجمی حدود ۸۴ میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد کاهش نشان می دهد.

حسن‌نژاد گفت: دشت اشترینان با حدود ۳ متر افتِ سطح آب و کسری مخزن حدود ۹ میلیون متر مکعب و دشت بروجرد- دورود با حدود ۲ متر افت و کسری مخزن حدود ۳۶ میلیون متر مکعب بیشترین تغییرات سطح آب زیرزمینی را در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ داشته اند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان به کاهش ۶۰ درصدی دبی چشمه ها در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته و ۵۰ درصد کاهش نسبت به بلندمدت اشاره کرد و افزود: از ۲۰ سال گذشته تا منتهی به پایان سال آبی ۹۸-۹۹ بطور متوسط حدود ۲ متر با حجمی حدود ۹۰ میلیون مترمکعب و سالانه حدود ۰٫۱متر(۱۰ سانتی متر) با حجمی حدود  ۵ میلیون متر مکعب آبخوان های آبرفتی افت داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: محدوده های مطالعاتی کوهدشت و رومشکان به ترتیب با کاهش حدود ۱۶ متر و حدود ۸ متر که معادل حجم آب ۸۸ میلیون مترمکعب و حدود ۲۸ میلیون مترمکعب است، در ۲۰ سال گذشته بیشترین کاهش سطح و حجم منابع آب زیرزمینی را داشته‌اند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان گفت: بر اساس آماربرداری دوره سوم منابع انتخابی شبکه بهینه سنجش آب زیرزمینی توسط ۱۰۲۲۱ دهنه چشمه با خروجی سالانه حدود ۹۰۲ میلیون مترمکعب و ۱۶۶۳ رشته قنات با خروجی سالانه حدود ۸۰ میلیون مترمکعب و چاههای بهره برداری حدود ۷۰۲ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در سال تخلیه می گردد.

انتهای پیام/