خادمی گفت: یکی از ریشه های اصلی بیکاری در استان نبود مهارت کافی بوده و مهارت آموزی از نیازهای اساسی کشور است.

به گزارش سفیرافلاک، سید موسی خادمی در دیدار با رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جذب منابع برای تجهیز فنی و حرفه ای استان از اقدامات خوبی بود که با پیگیری رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور محقق شد.

وی با اشاره به اینکه تجهیز آموزشگاه های فنی و حرفه ای از ضروریات مهارت آموزی دانش آموزان مقاطع هنرستان است، افزود: امروزه مهارت آموزی به ویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویان از نیازهای اساسی کشور است که باید با تأمین منابع و تجهیز کارگاه ها در مراکز آموزشی به خوبی به آن پرداخته شود.

استاندار لرستان تصریح کرد: در تمامی سطوح اداری باید به تناسب مدارک تحصیلی، آموزش نیروهای کار نیز ارتقاء یابد تا در زمینه پیشبرد اهداف سازمانی موثرتر واقع شود و با یک نگاه فرا سازمانی می توان پایه های آموزش نیروی کار را به گونه‌ای بنا نهاد که تا سالها در زمینه تربیت افراد متخصص مشکلی وجود نداشته باشد.

وی عنوان کرد: در لرستان با توجه به شرایط خاص بیکاری نیازمند یک نگاه ویژه در بحث مهارت آموزی و کارآفرینی هستیم زیرا یکی از ریشه های اصلی بیکاری در استان نبود مهارت کافی است که امیدواریم اقدامات سازمان فنی و حرفه ای کشور در استان به زودی اثرات خود را نمایان کند و در بحث تولید شغل به عنوان یک اهرم کمکی شاهد اثرات آن در جامعه باشیم.

خادمی با بیان اینکه هر جا که از یک بانو به عنوان مسئول استفاده شده به نحو احسن عملکرد خود را به اجرا گذاشته است، گفت: عملکرد خوب زنان در مسندهای دولتی موجب خواهد شد اعتماد به بانوان برای قبول مسئولیت های مهم در جامعه افزایش یابد و این قشر علاوه بر مسئولیت اجتماعی خود در دیگر صحنه های کشور نیز انجام وظیفه کنند.

انتهای پیام/