موسوی فرد نوشت: منطق درونی تصمیمات شورای نگهبان را باید بر اساس تصمیم این شورا در تطبیق با قوانین مورد استناد و مورد رجوع شورای نگهبان سنجید.

به گزارش سفیرافلاک، آنگاه‌که یک پدیده یا فرآیند را موردبررسی قرار می‌دهیم باید به چند اصل توجه داشته باشیم؛ توجه به منطق درونی یک پدیده و فرآیند و نه تبعات بیرونی آن به‌عنوان نخستین اصل مطرح است؛ در این برهه از زمان می‌توان گفت، انتخابات و روند صلاحیت داوطلبان هم از این قاعده مستثنی نیست.

به‌عنوان‌مثال ما وقتی تصمیم شورای نگهبان را در بررسی افراد واجد شرایط انتخابات ریاست جمهوری می‌سنجیم باید به منطق درونی تصمیمات شورای نگهبان توجه داشته باشیم.

درواقع تصمیمات شورای نگهبان به منطق درونی آن برمی‌گردد، نه اینکه ما در میان اجتماع و در میان برخی نظرات به دنبال صدق و‌ کذب تصمیمات شورای نگهبان باشیم.

منطق درونی تصمیمات شورای نگهبان را باید بر اساس تصمیم این شورا در تطبیق با قوانین مورد استناد و مورد رجوع شورای نگهبان سنجید؛ محدود نشدن تصمیمات شورای نگهبان فقط در برهه زمانی حال به‌عنوان دومین اصل بیان می‌شود.

در یک هفته اخیر بسیاری اعتقاددارند که چرا شورای نگهبان برخی از کاندیدا را تائید نموده است درحالی‌که درگذشته همین مردم چنین نظری نداشتند اما باگذشت زمان و با توجه به عملکرد ایشان به این نتیجه رسیده‌اند، پس ما نباید قضاوت خود را محدود به شرایط زمان حال بکنیم.

سومین مسئله‌ای که در این باب وجود دارد. این است که ما نباید تمام تبعات یک تصمیم را متوجه شورای نگهبان بدانیم، چراکه احزاب و ساختار احزاب باید به‌صورت درست کارکرد خود را انجام بدهند.

شورای نگهبان مرجع رفع بسیاری از شبهات و مسائل پیش رو در برهه انتخابات و اشخاص نامزدهای معرفی‌شده است.

انتهای پیام/

  • نویسنده : سید رحمت اله موسوی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی