اجرای طرح «هر مطب یک کتابخانه» به شکل رسمی در خرم آباد آغاز شد.

به گزارش سفیرافلاک احمد حسین فتایی در مراسم آغاز طرح «هر مطب یک کتابخانه»، اظهار داشت: این طرح در راستای محقق شدن انتخاب خرم آباد به عنوان پایتخت کتاب ایران در قالب طرح «انتخاب پایتخت کتاب ایران» و همچنین افزایش سرانه مطالعه با همکاری معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، انتشارات هاویر خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و سازمان نظام پزشکی خرم آباد برگزار می شود.

وی افزود: در قالب این طرح ضمن ایجاد قفسه کتابخانه باز عمومی در بیمارستان ها، مطب پزشکان و مراکز درمانی مرکز استان، کتاب هایی با موضوعات عمومی و تخصصی به این کتابخانه ها اهداء می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: این آمادگی را داریم که در راستای افزایش تاب آوری در سطح جامعه و در صورت اعلام دانشگاه علوم پزشکی استان، همکاری های خود را در سایر شاخه های فرهنگی و هنری نیز افزایش دهیم.

رییس بیمارستان و مرکز آموزشی شهدای عشایر خرم آباد گفت: اجرای این طرح می تواند باعث افزایش اطلاعات عمومی همراهان بیمار و همچنین آگاهی ها و دانش تخصصی کادر درمان شود که در قالب این طرح و با کمک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، به زودی تمامی بخش های بیمارستان شهدای عشایر صاحب قفسه کتابخانه باز خواهد شد.

انتهای پیام/