رازانی گفت: 63 واحد تولیدی غیرفعال در لرستان احیا و با خروج واحدهای تولیدی از تملک بانکها، هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.

بختیار رازانی در گفتگو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: برنامه وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰، احیای دو هزار واحد تولیدی راکد در کشور بوده که از این تعداد هزار و ۶۰۰ واحد در داخل شهرک های صنعتی و ۴۰۰ واحد در بیرون از شهرک ها احیا می شود و سهم هر استان در این طرح مشخص شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح برای استان لرستان ۳۳ واحد در نظر گرفته شده اما تلاش شد تا تعداد این واحد ها به ۶۳ واحد افزایش یابد که در این طرح احیای واحدهای راکد، افزایش ظرفیت واحدهایی که کمتر از ظرفیت فعالیت دارند و همچنین واحدهایی که تملک بانکها می باشند، در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با اشاره به اینکه با اجرای این طرح هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود، تصریح کرد: اجرای افزایش ظرفیت تولید، راه اندازی مجدد واحدهای غیر فعال و خروج واحدهای تولیدی در تملک بانکها سبب می شود تا در سال جاری حدود هزار فرصت شغلی برای افراد جویای کار فراهم شود.

رازانی عنوان کرد: از تعداد ۶۳ واحدی که در اجرای این طرح مد نظر است، ۱۰ واحد در راستای افزایش ظرفیت تولید، احیای ۳۷ واحد راکد و غیر فعال و ۱۶ واحد از تملک بانکها خارج می شود.

وی بیان کرد: اجرای این طرح برای سال ۱۴۰۰ در راستای افزایش تولید در دستور کار می باشد که برنامه ریزی ها و اقدامات اولیه در این زمینه در حال انجام است.

انتهای پیام/