شاخص بورس امروز را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۸ هزار و ۸۲۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

به گزارش سفیرافلاک، شاخص بورس تهران امروز صبح را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۸ هزار و ۸۲۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۶ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن با کاهش ۳۲۰۲ واحدی به رقم ۳۸۰ هزار و ۷۴۷ واحد رسید.  

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (چهارشنبه، نوزدهم خرداد ماه ۱۴۰۰) را بشناسید:

پر تراکنش‌هایامروز بورس
نمادهای برکت، خودرو، غکورش پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیرمثبتبرشاخصکلبورس
این تاثیر را نمادهای خودرو، خگستر، خساپا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیرمنفیبرشاخصکلبورس
این تاثیر را نمادهای شستا، فملی، فولاد با بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترینحجممعاملات
این نسبت را فملی۲، خگستر، خودرو کسب کردند.

بیشترینارزشمعاملات
این نسبت را فملی۲، فولاد۲، پارسان۲ کسب کردند.

بیشترینتقاضا
نمادهای کمند، سیتا، پارند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترینفروشسهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به سصفها، خزر، سنیر در بازار امروز بود.

بیشترینافزایشقیمتروزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام خمحرکه، خمهر، زپارس به ثبت رسید.

بیشترینکاهشقیمتروزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای خوساز، شگل، سیمرغ صورت گرفت.

  • منبع خبر : تحلیل بازار