«سیده الهام حسینی» اولین مدال‌آور تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات دعوت کرد.