رهبر معظم انقلاب در این کلیپ به تاثیر انتخابات برای مردم می پردازد.