جشن تکلیف سیاسی رای اولی ها در لرستان با حضور پرشورشان درپای صندوق های رای رقم خورد.