الشتری ها در حمایت از انقلاب اسلامی و آرمان های آن و در لبیک به فرمایشات امام و رهبری انقلاب، در شعب اخذ رای مشارکتی حداکثری داشتند.