مردم حماسه ساز و همیشه در صحنه استان لرستان از نخستین ساعات شروع انتخابات در پای صندوق های رای حاضر شدند.

به گزارش سفیرافلاک، در نخستین ساعات آغاز رای گیری مردم حماسه ساز استان لرستان علی رغم تبلیغات منفی شبکه های معاند و ضدانقلاب به صورت پرشور و گسترده در پای صندوق های رای حاضر شدند.

انتهای پیام/