همدلی مردم کوهدشت در انتخابات ۱۴۰۰ به نوعی است که در عصر روز انتخابات مردم موج موج احساس وظیفه می کنند و درپای صندوق های رأی حاضر می شوند.