مردم کوهدشت همزمان با سراسر کشور از دقایق اولیه آغاز انتخابات در شعب رأی‌گیری حاضر شدند و صحنه هایی دیدنی از غیرت، همدلی و شکوه را به نمایش گذاشتند.